Informačný systém

Informačný systém (IS) je systém na zber, udržiavanie, spracovanie a poskytovanie informácií. Príkladom informačného systému môže byť kartotéka, telefónny zoznam, kniha došlej pošty alebo účtovníctvo. Systém nemusí byť nutne automatizovaný pomocou počítačov a môže byť aj v papierovej forme. Tento článok sa zaoberá všeobecne informačnými systémami, pre informácie o informačných systémoch automatizovaných pomocou počítačov pozri tento článok.

Ciele a úlohyUpraviť

Všeobecne chápeme IS ako systém pre spracovanie dát, ktorý má tieto ciele:

 • strategické (plánovanie investícií…)
 • taktické (vedenie, kontrola rozpočtu…)
 • operatívne (každodenná rutina)

Dôležité sú tiež úlohy IS:

 • manažérske (EIS - Executive IS)
 • taktické (DSS - Decision Support System)
 • vedenie (MIS - Management IS)
 • expertné (KWS - Knowledge Work System)
 • kancelárske (OIS - Office IS)
 • operatívne
  • TPS - transakčné (banky, ...)
  • CRM - vzťahy so zákazníkmi
  • RIS - rezervačné systémy
  • CAM - konštrukčné (CAD, ...)
  • GIS - geografické systémy

Pozri ajUpraviť