Informačný systém

Informačný systém (IS) je systém na zber, udržiavanie, spracovanie a poskytovanie informácií. Príkladom informačného systému môže byť kartotéka, telefónny zoznam, kniha došlej pošty alebo účtovníctvo. Systém nemusí byť nutne automatizovaný pomocou počítačov a môže byť aj v papierovej forme. Tento článok sa zaoberá všeobecne informačnými systémami. Informačný systém automatizovaný pomocou počítačov (alebo počítačový informačný systém) je v súčasnosti najčastejšie používaným v súčasnosti. Príkladom neautomatizovaného IS môže byť centrálny propagačno-informačný systém cestovného ruchu SR alebo systém turistická značenia na Slovensku.

Počítačový informačný systém upraviť

Počítačový informačný systém je systém zložený z ľudí a počítačov, ktorý spracováva alebo interpretuje informácie. Tento výraz sa niekedy používa aj na označenie počítačového systému s nainštalovaným softvérom.

Informačné systémy je akademický študijný odbor zaoberajúci sa analýzou, projektovaním, konštruovaním a údržbou informačných systémov - hardvéru a softvéru, ktoré ľudia a organizácie používajú na zhromažďovanie, filtrovanie, spracovanie, vytváranie a distribúciu údajov. Dôraz je kladený na informačný systém s konečnou hranicou používateľov, procesory, úložisko, vstupy, výstupy a komunikačné, počítačové siete.[1]

V mnohých organizáciách je útvar zodpovedný za informačné systémy a spracovanie údajov známy ako „informačné služby“.

S prevádzkovaním IS súvisí aj Všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Ciele a úlohy upraviť

Všeobecne chápeme IS ako systém pre spracovanie dát, ktorý má tieto ciele:

 • strategické (plánovanie investícií…)
 • taktické (vedenie, kontrola rozpočtu…)
 • operatívne (každodenná rutina)

Dôležité sú tiež úlohy IS:

 • manažérske (EIS - Executive IS)
 • taktické (DSS - Decision Support System)
 • vedenie (MIS - Management IS)
 • expertné (KWS - Knowledge Work System)
 • kancelárske (OIS - Office IS)
 • operatívne
  • TPS - transakčné (banky, ...)
  • CRM - vzťahy so zákazníkmi
  • RIS - rezervačné systémy
  • CAM - konštrukčné (CAD, ...)
  • GIS - geografické systémy

Referencie upraviť

 1. BRATISLAVA, S. T. U.. Informačné systémy [online]. www.fiit.stuba.sk, [cit. 2021-09-03]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť