.sk

internetová národná doména najvyššej úrovne pre Slovensko

.sk je internetová národná doména najvyššej úrovne pre Slovensko. Doménu spravuje SK-NIC. Registrácia je možná iba cez akreditovaných registrátorov.

.sk
Uvedená 1993
Typ TLDNárodná doména najvyššej úrovne
StatusAktívna
RegistrátorSK-NIC
PoužitieSubjekty na Slovensku Slovensko
Obmedzenie registrácieLen národné subjekty
ŠtruktúraMená sa môžu registrovať priamo na druhej úrovni
WebSK-NIC

Pred rozdelením Česko-Slovenska v roku 1993 sa používala doména .cs.

Pravidlá registrácie sa v priebehu rokov niekoľkokrát zmenili. Najprv bol spustený unikátny projekt, v ktorom mohla akákoľvek osoba na území Slovenska registrovať úplne zadarmo až 5 doménových mien, na ďalšie domény bolo nutné podať žiadosť o zvýšenie limitu. Neskôr sa museli domény zaplatiť a prešlo sa na platený systém. Dnes je registračný proces úplne štandardný. Od 21.10.2019 môže .sk doménu vlastniť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má doručovaniu adresu (adresu na listinné doručovanie komunikácie) v niektorom z členských štátov Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor, v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu alebo vo Veľkej Británii.