Krycie pletivo je pletivo, ktoré pokrýva povrch rastlinných orgánov. Zabezpečujú ochranu rastlín proti pôsobeniu vonkajších fyzikálnych, chemických, ale aj biotických vplyvov, ktoré by svojim pôsobením mohli rastlinu poškodiť alebo aj usmrtiť. Jedna z najdôležitejších funkcii krycích pletív je ochrana proti nadmerným stratám vody. Zároveň sprostredkúvajú výmenu látok medzi rastlinou a vonkajším prostredím. Sústava krycích pletív vzniká v prvotnom meristéme.

Prieduch pod mikroskopom
Trichómy na stonke a liste rastliny Bladbeharing geranium

Sústavu krycích pletív tvorí:

  • pokožka – povrchová vrstva rastliny tvorená jednou vrstvou buniek bez chloroplastov
  • chlpy (trichómy) – jednobunkové alebo viacbunkové nerozkonárené alebo rozkonárené výrastky pokožky
  • prieduchy (stómy) – štruktúry v pokožkových pletivách nadzemných častí rastlín regulujúce výmenu plynov a vyparovanie vody. Sú tvorené dvojicou buniek väčšinou fazuľovitého (obličkovitého) tvaru medzi ktorými je prieduchová štrbina
  • korok – vrstva buniek na druhotne hrubnúcich orgánoch, centrifugálne oddeľovaná felogénom
  • emergencia – viacbunkové veľké výrastky z pokožkových aj podpokožkových buniek, niekedy aj so zachovanými vodivými pletivami