Histológia je veda zaoberajúca sa štúdiom mikroskopickej štruktúry orgánov a tkanív (v prípade rastlín pletív). Histológia najčastejšie používa svetelný mikroskop a rôzne farbiace techniky.

Histológ

Hraničné odbory s histológiou

upraviť
  • histopatológia – mikroskopická štruktúra chorých tkanív a orgánov
  • histochémia – chemizmy prebiehajúce v tkanivách
  • imunohistochémia – využíva antigény a protilátky na bližšie určenie štruktúr
  • anatómia – štruktúra orgánov a orgánových sústav
  • cytológia – stavba buniek a tkanív

Iné projekty

upraviť