Patológia

náuka o chorobách

Patológia (z gréckeho pathos – choroba, logos – veda; v preklade znamená „náuka o chorobe“) je medicínska veda a špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá všetkými aspektmi choroby (morbus); nevyhnutne sa ale odvoláva na podstatu, príčiny a vznik abnormálneho stavu, a taktiež na štruktúrne a funkčné zmeny, ktoré vyplývajú z chorobného procesu. Delí sa na patológiu rastlín, patológiu živočíchov a patológiu človeka.

Patológia skúma poškodené tkanivá a orgány a hodnotí ich vzťah k príznakom choroby pozorovanej zaživa. Zaoberá sa príčinou ochorenia (etiológia), mechanizmom, ktorým k ochoreniu dochádza (pathogenesis), ďalej sa zaoberá morfologickými zmenami buniek a orgánov a vplyvom týchto zmien na ich funkciu.

Ďalšia literatúra upraviť

  • MOHAN, Harsh. Patológia. Ed. Ľudovít Danihel, Lukáš Plank; preklad Pavol Babál, et al. 1. slov. vyd. Bratislava : Balneotherma, 2011. 966 s. ISBN 978-80-970156-6-4.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Patológia
  •   Wikislovník ponúka heslo Patológia

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.