Etiológia je náuka o pôvode a príčinách, napr. chorôb. Etiológia skúma zákonitosti využívania poznatkov o príčinnosti v praxi vôbec (všeobecná etiológia) alebo v určitej konkrétnej praktickej oblasti, napr. pri liečení.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.