Krátkozrakosť alebo myopia (z gréčtiny) je refrakčná chyba zraku, pri ktorej sa lúče svetla usmernené očnou šošovkou zbiehajú už pred sietnicou, a na sietnici tak nevzniká ostrý obraz. Jej prejavom je zlá viditeľnosť postihnutého na vzdialené predmety. Na korekciu (opravu) neostrého obrazu vznikajúceho v krátkozrakom oku, sa používajú rozptylné šošovky, ktoré sa umiestňujú pred šošovku oka. Rozptylná šošovka musí mať správnu optickú mohutnosť (v dioptriách), ktorú určí pri prehliadke očný lekár - oftalmológ. Ohnisková vzdialenosť rozptylnej šošovky musí byť stanovená tak, aby sa rovnobežné lúče vstupujúce do oka po prechode okom pretínali na sietnici. Opakom krátkozrakosti je ďalekozrakosť.

schematické znázornenie krátkozrakosti a jej nápravy pomocou šošovky

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť