Chlorid sodný

chemická zlúčenina

Chlorid sodný (NaCl; iné názvy: kuchynská soľ, jedlá soľ, soľ) je dôležitá minerálna látka ľudskej a zvieracej potravy. Používa sa ako korenie aj ako technická surovina v chemickom priemysle a ekonomike. V prírode sa vyskytuje ako minerál halit.

Chlorid sodný
Chlorid sodný
Chlorid sodný
Chlorid sodný
Chlorid sodný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NaCl
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 58,443 g/mol
Teplota topenia 800,7 °C
Teplota varu 1465 °C
Hustota 2,17 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: 359 g/L
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Najväčší výrobcovia upraviť

Najväčšími výrobcami v 90. rokoch 20. storočia boli: USA, Čína, bývalý Sovietsky zväz, Kanada, Austrália, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Poľsko, Taliansko, Holandsko, Rumunsko.

Druhy upraviť

 1. Varená jedlá soľ je chlorid sodný získaním pečením soľanky z prírodných ložísk s malým podielom anorganických solí, ktoré sa s ňou vyskytujú prirodzene v ložisku soli, alebo s účelovým podielom prídavných látok.
 2. Morská jedlá soľ je chlorid sodný získaný odparovaním morskej vody s podielom stopových prvkov a zlúčenín, ktoré sa s ňou vyskytujú v prírode, alebo s účelovým podielom prídavných látok.
 3. Kamenná jedlá soľ je chlorid sodný získaný drvením a mletím banským spôsobom dobývanej soli z prírodných ložísk s malým podielom anorganických solí, ktoré sa s ňou vyskytujú prirodzene v ložisku soli, alebo s účelovým podielom prídavných látok.
 4. Jódovaná soľ je zmes chloridu sodného s jodidom draselným alebo jodičnanom draselným.
 5. Fluorovaná soľ je zmes chloridu sodného s fluoridom draselným. Využíva sa ako prostriedok exogénnej skupinovej fluoridácie.
 6. Jedlá soľ s nízkym množstvom sodíka alebo jedlá soľ s veľmi nízkym množstvom sodíka je zmes kryštalického chloridu sodného a chloridu draselného.

Spracovanie soli upraviť

 • Jodácia je účelové pridávanie jódu do jedlej soli vo forme jodidu draselného alebo jodičnanu draselného počas technologického procesu jej výroby pri dodržiavaní technologických podmienok optimálnej homogenizácie.
 • Fluorácia je účelové pridávanie fluóru do jedlej soli vo forme fluoridu draselného počas technologického procesu jej výroby pri dodržiavaní technologických podmienok optimálnej homogenizácie.
 • Spekanie soli je proces, ktorý prebieha vplyvom vzdušnej vlhkosti a spôsobuje spojenie zrniek soli do pevnej hmoty.

Výroba upraviť

Chlorid sodný je možné vyrobiť pomocou kyseliny chlorovodíkovej (HCl) a hydroxidu sodného (NaOH) za vzniku chloridu sodného (NaCl) a vody (H2O).

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Soľ
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Soľ

Externé odkazy upraviť