Symbol rozcestia O iných významoch výrazu očnica pozri očnica (rozlišovacia stránka).

Očnica (iné názvy: očná jamka, orbita) je párová dutina v tvárovej časti lebky, v ktorej je uložené oko a jeho prídavné orgány. Má tvar pyramídy. Vchod do očnice je ohraničený čelovou kosťou zhora, čeľusťou a jarmovou kosťou zdola. čelovou kosťou a výbežkom čeľuste zo stredovej strany, výbežkom jarmovej kosti a výbežkom čelovej kosti z boku a slznou kosťou. Vrchol očnice tvorí kanál pre optický nerv, ktorý spája očnicu s mozgovou časťou lebky.