Zrenica (lat. pupilla) (iné názvy: zornica, zornička, zrenička, pupila, očná zrenica/zornica/zornička/zrenička, nárečovo alebo nespisovne: panenka) je otvor oka obklopený dúhovkou, ktorá má dva hladké svaly: zvierač zrenice (musculus sphincter) a rozširovač zrenice (musculus dilatator pupillae). Ich protichodnou funkciou sa zrenica môže zúžiť (mióza) asi na priemer 2 mm a rozšíriť (mydriáza) až na priemer 7 mm. Tým sa jednak mení množstvo svetla vstupujúceho do oka (pri daných zmenách priemeru asi v pomere 1 : 12), jednak sa môžu účelne zacloniť okrajové časti šošovky. Očná šošovka sa tak podobne ako technické šošovky vyznačuje sférickou a chromatickou chybou, vplyvom ktorých vznikajú na sietnici z bodového predmetu rozptylové krúžky.

Prierez ľudského oka

V súvislosti s glaukómom sa používa výraz pupilárna (zrenicová) rovina.

Rozšírenie a zúženie zrenice upraviť

Uprostred dúhovky je čierna bodka. V skutočnosti ide o otvor - zrenicu, ktorý prepúšťa svetelné lúče do oka. Keď je intenzita svetla nízka, svaly dúhovky upravia tvar dúhovky tak, aby sa zrenička rozšírila. To znamená, že do oka môže vstúpiť viac svetelných lúčov a pohľad je jasnejší. Za jasného svetla zmenia svaly tvar dúhovky tak, aby zreničku zúžili, čím zabránia poškodeniu citlivej sietnice príliš veľkým množstvom svetla. Vtedy tam vstupuje málo svetla, ale oko vidí zreteľne väčšie rozpätie vzdialeností.