1. perióda je perióda periodickej tabuľky prvkov, ktorá obsahuje chemické prvky v prvom riadku tabuľky. V počte prvkov je to najkratšia perióda, obsahuje iba dva prvky, a to plyny (pri 20 °C) vodík (H) a hélium (He). V kvantovom opise atómovej štruktúry táto perióda zodpovedá vyplnenému orbitálu 1s.

Vodík je v tabuľke v I.A skupine a charakterizuje sa ako nekov. Hélium je vzácny plyn a je v VIII.A skupine (18. skupina).