Chalkogén

(Presmerované z Chalkogény)
Skupina 16
Perióda
2 8
O
3 16
S
4 34
Se
5 52
Te
6 84
Po
7 116
Lv
<< >>

Chalkogény je súhrnný názov pre chemické prvky zaradené do 16. skupiny periodickej tabuľky prvkov – teda kyslík (O), síra (S), selén (Se), telúr (Te) polónium (Po) a livermórium (Lv).

Tento názov znamená rudotvorné, čím je vystihnuté, že tieto prvky sa vyskytujú prevažne v rudách. Sú neprechodné, majú 6 valenčných elektrónov a teda im 2 elektróny chýbajú do vytvorenia oktetu, takže tvoria buď anióny, alebo tvoria dve väzby s inými atómami.

Z hľadiska elektrónovej konfigurácie sa im tiež hovorí p4 prvky, pretože majú štyri valenčné elektróny v orbitáloch typu p.

Oxidačné čísla : -II, +II, +IV, +VI

Z hľadiska vlastností je významný rozdiel medzi prvým prvkom, kyslíkom a ostatnými nasledujúcimi prvkami, ktoré sú si v určitých charakteristikách podobné. Polónium je rádioaktívne, používa sa na liečebné účely (uránová ruda smolinec). Biogénne sú O, S a Se. Selén má protirakovinové účinky. Síra je žltá pevná látka, nerozpustná vo vode, rozpustná v nepolárnych rozpúšťadlách, zlý vodič tepla i elektriny. Selén a telúr sú pevné kryštalické jedovaté látky.