Chalkogény

Skupina 16
Perióda
2 8
O
3 16
S
4 34
Se
5 52
Te
6 84
Po
7 116
Lv
<< >>

Chalkogény je súhrnný názov pre chemické prvky, zaradené do tzv. VI.A alebo 16. skupiny periodickej tabuľky prvkov – teda kyslík (O), síra (S), selén (Se), telúr (Te) polónium (Po).

Tento názov znamená rudotvorné, čím je vystihnuté, že tieto prvky sa vyskytujú prevažne v rudách. Sú neprechodné, majú 6 valenčných elektrónov, tým pádom im 2 elektróny chýbajú do vytvorenia oktetu, takže tvoria buď a) anióny b) tvoria 2 väzby.

Z hľadiska elektrónovej konfigurácie sa im tiež hovorí p4 prvky, pretože majú štyri valenčné elektróny v orbitáloch typu p.

Oxidačné čísla : -II, +II, +IV, +VI

Z hľadiska vlastností je významný rozdiel medzi prvým prvkom, kyslíkom a ostatnými nasledujúcimi prvkami, ktoré sú si v určitých charakteristikách podobné. Polónium je rádioaktívne, používa sa na liečebné účely (uránová ruda smolinec). Biogénne sú O, S, Se. Selén má protirakovinové účinky. Síra je žltá pevná látka, nerozpustná vo vode, rozpustná v nepolárnych rozpúšťadlách, zlý vodič tepla i elektriny. Selén a telúr sú pevné kryštalické jedovaté látky.