Lantán

chemický prvok s protónovým číslom 57

Lantán Lanthanum je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol La a protónové číslo 57.

Lantán
(lanthanum)
bárium ← lantán → cér

 
La

Ac
57
Periodická tabuľka
6. perióda, 3. skupina, blok f
lantanoidy, kovy vz. zemín, kovy
Vzhľad
striebrobiely kov
lantán
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 138,90547 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Xe] 5d1 6s2
Atómový polomer 187 pm
Kovalentný polomer 207 pm
Kovový polomer 188 pm
Iónový polomer
pre: La3+
117 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,10 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 538,1 kJ.mol−1
2: 1 067 kJ.mol−1
3: 1 850,3 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) II, III
Št. potenciál
(La3+/La)
−2,52 V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 6,162 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 1 193 K)
5,94 kg·dm−3
Teplota topenia 1 193 K (919,85 °C)
Teplota varu 3 737 K (3 463,85 °C)
Sk. teplo topenia 6,20 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 402,1 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 27,11 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 2 005 2 208 2 458 2 772 3 178 3 726
Iné
Kryštálová sústava hexagonálna
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 615 nΩ·m
Tep. vodivosť 13,4 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 12,1 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 2 475 m·s−1
Youngov modul 36,6 GPa
Pružnosť v šmyku 14,3 GPa
Objemová pružnosť 27,9 GPa
Poissonovo č. 0,28
Tvrdosť (Mohs) 2,5
Tvrdosť (Brinell) 363 MPa
Reg. číslo CAS 7439-91-0
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 137La synt. 60 r. ε 0,600 137Ba
 138La 0,09 % 1,05x1011 r. ε 1,737 138Ba
 138La 0,09 % 1,05x1011 r. β 1,044 138Ce
193La 99,91 % stabilný s 136 neutrónmi
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému lantán.

Významné charakteristiky upraviť

Lantán je striebro-biely kovový prvok patriaci do skupiny 3 periodickej tabuľky a je považovaný za lantanoid. Nachádza sa v niektorých vzácnych zeminových mineráloch, obvykle v kombinácii s prvkom cér a inými prvkami vzácnych zemín.

Výstraha upraviť

Lantán má nízky až stredný stupeň toxicity a treba s ním zaobchádzať opatrne.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému lantán