Plutónium

chemický prvok s protónovým číslom 94

Plutónium (lat. Plutonium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Pu a protónové číslo 94. Plutónium bolo pomenované podľa trpaslíčej planéty Pluto.

Plutónium
(plutonium)
neptúnium ← plutónium → amerícium
Sm

Pu
 
94
Periodická tabuľka
7. perióda, 3. skupina, blok f
aktinoidy, transurány, kovy
Vzhľad
striebrobiely kov
plutónium
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť (244) g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Rn] 5f6 7s2
Atómový polomer 159 pm
Kovalentný polomer 187 pm
Iónový polomer
pre: Pu4+
87 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,28 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 584,7 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) III, IV, V, VI, VII
Št. potenciál
(Pu4+ + 4e- → Pu)
−1,25 V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 19,816 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 912,5 K)
16,63 kg·dm−3
Teplota topenia 912,5 K (639,35 °C)
Teplota varu 3 505 K (3 231,85 °C)
Sk. teplo topenia 2,82 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 333,5 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 35,5 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 1 756 1 953 2 198 2 511 2 926 3 499
Iné
Kryštálová sústava monoklinická
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 1,460 nΩ·m
Tep. vodivosť 6,74 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 46,7 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 2 260 m·s−1
Youngov modul 96 GPa
Pružnosť v šmyku 43 GPa
Poissonovo č. 0,21
Reg. číslo CAS 7440-07-5
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 238Pu synt. 87,74 r. SF
α
204,66
5,5
234U
 239Pu stopy 2,41x104 r. SF
α
207,06
5,157
235U
 240Pu synt. 6 500 r. SF
α
205,66
5,256
236U
 241Pu synt. 14 r. SF
ß-
0,02078
210,83
241Am
 242Pu synt. 3,73x105 r. SF
α
209,47
4,984
238U
 244Pu stopy 8,08x107 r. α
SF
4,666 240U
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému plutónium.

Plutónium objavili nukleárni chemici Joseph W. Kennedy, Edwin M. McMillan, a Arthur C. Wahl pod vedením Glenna T. Seaborga v roku 1941 v University of California - Berkeley. Ale vtedy to nanešťastie zamlčovali, lebo si nebolí istí novým objavom, až kým bol v roku 1948 prvok uznaný organizáciou IUPAC.

Izotop 239Pu bol základom jadrovej bomby Fat Man, zhodenej v roku 1945 vojenským letectvom USA na japonské mesto Nagasaki.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému plutónium