Bizmut

chemický prvok s protónovým číslom 83

Bizmut (lat. Bismuthum, značka Bi) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Bi a protónové číslo 83. Bizmut je krehký striebristý kov. Používa sa pri výrobe protipožiarnych zliatin. V medicíne má uhličitan bizmutitý využitie ako kontrastná látka pri röntgenovaní.

Bizmut
(bismuthum)
olovo ← bizmut → polónium
Sb

Bi

Mc
83
Periodická tabuľka
6. perióda, 15. skupina, blok p
kovy
Vzhľad
striebristý kov
bizmut
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 208,98040 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Atómový polomer 156 pm
Kovalentný polomer 148 pm
Kovový polomer 56 pm
Van der Waalsov pol. 207 pm
Iónový polomer
pre: Bi3+
96 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 2,02 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 703 kJ.mol−1
2: 1 610 kJ.mol−1
3: 2 466 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) -III, III, V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 9,78 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 544,7 K)
10,05 kg·dm−3
Teplota topenia 544,7 K (271,55 °C)
Teplota varu 1 837 K (1 563,85 °C)
Sk. teplo topenia 11,30 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 151 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 25,52 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 941 1 041 1 165 1 325 1 538 1 835
Iné
Kryštálová sústava trigonálna
Magnetizmus diamagnetický
Elektrický odpor 1,29 nΩ·m
Tep. vodivosť 7,97 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 13,4 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 1 790 m·s−1
Youngov modul 32 GPa
Pružnosť v šmyku 12 GPa
Objemová pružnosť 31 GPa
Poissonovo č. 0,33
Tvrdosť (Mohs) 2,25
Tvrdosť (Brinell) 94,2 MPa
Reg. číslo CAS 7440-69-9
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 207Bi synt. 31,55 r. ε, β+ 2,399 207Pb
 208Bi synt. 368 r. ε, β+ 2,880 208Pb
 209Bi 100 % 19x1018 r. α 3,14 205Tl
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému bizmut.

V roku 1450 ho objavil B. Valentín. Získava sa zo sulfidu tavením so železnými pilinami. Pre ľahkú taviteľnosť a zlievateľnosť s inými kovmi sa používa na výrobu ľahko taviteľných zliatin, ktoré sa používajú ako spájky a elektrické poistky. Bizmut sa pridáva aj do ložiskových kovov a v zliatine s uránom sa používa ako jadrové palivo. Zlúčeniny bizmutu dobre spájajú aj kov so sklom. Patrí medzi toxické prvky, svojím metabolizmom pripomína olovo, kumuluje (hromadí) sa v pečeni, obličkách, kostiach a nervovom tkanive.

Je to post-prechodný kov a jeden z pniktogénov s chemickými vlastnosťami pripomínajúcimi svojich ľahších súrodencov zo skupiny 15 arzén a antimón. Elementárny bizmut sa môže vyskytovať prirodzene a jeho sulfidové a oxidové formy sú dôležité komerčné rudy. Voľný prvok je z 86 % hustejší ako olovo. Je to krehký kov so striebristo-bielou farbou, keď je čerstvo vyrobený, ale povrchová oxidácia mu môže dať dúhový nádych v mnohých farbách. Bizmut je najprirodzenejší diamagnetický prvok a má jednu z najnižších hodnôt tepelnej vodivosti medzi kovmi.

Bizmut bol dlho považovaný za prvok s najvyššou atómovou hmotnosťou, ktorý je stabilný, ale v roku 2003 sa zistilo, že je extrémne slabo rádioaktívny: jeho jediný prvotný izotop, bizmut-209, sa rozkladá prostredníctvom alfa rozpadu s polčasom rozpadu viac ako "miliardu krát odhadovaný vek Vesmíru". Kvôli jeho neuveriteľne dlhému polčasu rozpadu môže byť bizmut stále považovaný za stabilný na takmer všetky účely.

Bizmutový kov je známy už od staroveku, hoci sa často zamieňal s olovom a cínom, ktoré majú spoločné niektoré fyzikálne vlastnosti. Etymológia je neistá, ale slovo môže pochádzať z nemeckých slov weiße Masse alebo Wismuth ("biela omša"), preložených v polovici 16. storočia do novej latinčiny bisemutum alebo bisemutium.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému bizmut
  •   Wikislovník ponúka heslo bizmut