Platina

chemický prvok s protónovým číslom 78

Platina (platinum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Pt a protónové číslo 78. Je to ťažký prechodný kov, odolný voči korózii. Používa sa v klenotníctve, laboratórnom príslušenstve, elektrických kontaktoch, stomatológii a v zariadeniach na kontrolu emisií v automobiloch.

Platina
(platinum)
irídium ← platina → zlato
Pd

Pt

Ds
78
Periodická tabuľka
6. perióda, 10. skupina, blok d
platinové kovy, prechodné prvky, kovy
Vzhľad
šedobiely kov
platina
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 195,084 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Xe] 4f14 5d9 6s1
Atómový polomer 139 pm
Kovalentný polomer 136 pm
Kovový polomer 139 pm
Van der Waalsov pol. 175 pm
Iónový polomer
pre: Pt2+
80 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 2,28 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 870 kJ.mol−1
2: 1 791 kJ.mol−1
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 21,45 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 2 041,4 K)
19,77 kg·dm−3
Teplota topenia 2 041,4 K (1 768,25 °C)
Teplota varu 4 098 K (3 824,85 °C)
Sk. teplo topenia 22,17 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 469 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 25,86 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 2 330 2 550 2 815 3 143 3 556 4 094
Iné
Kryštálová sústava kubická, plošne centrovaná
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 105 nΩ·m
Tep. vodivosť 71,6 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 8,8 µm·m−1·K−1
Youngov modul 168 GPa
Pružnosť v šmyku 61 GPa
Objemová pružnosť 230 GPa
Poissonovo č. 0,38
Tvrdosť (Mohs) 4,5
Tvrdosť (Brinell) 392 MPa
Reg. číslo CAS 7440-06-4
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 190Pt 0,014 % 6,5x1011 r. α 3,18 186Os
192Pt 0,782 % stabilný s 114 neutrónmi
 193Pt synt. 50 r. ε 193Ir
194Pt 32,967 % stabilný s 116 neutrónmi
195Pt 33,832 % stabilný s 117 neutrónmi
196Pt 25,242 % stabilný s 118 neutrónmi
198Pt 7,163 % stabilný s 120 neutrónmi
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému platina.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému platina
  •   Wikislovník ponúka heslo platina