Indium

chemický prvok s protónovým číslom 49

Indium (lat.indium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku In a protónové číslo 49. Je to strieborno-biely mäkký kov, ktorý sa dá krájať nožom. Jeho obsah v zemskej kôre je len 0,21 ppm a priemyselne sa získava ako vedľajší produkt pri spracovaní zinkových rúd. Využíva sa v polovodičovej technike (vodivé vrstvy dotykových LCD displejov, zliatiny s germániom sa používajú pri výrobe tranzistorov, svetlo emitujúcich diód, atď.), ako zložka zliatin s nízkou teplotou topenia, ako zložka moderátorových tyčí v niektorých typoch jadrových reaktorov, na výrobu zrkadiel a na ochranu ložísk leteckých motorov proti korózii a opotrebovaniu.

Indium
(indium)
kadmium ← indium → cín
Ga

In

Tl
49
Periodická tabuľka
5. perióda, 13. skupina, blok p
kovy
Vzhľad
strieborno-šedý kov
indium
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 114,818 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Kr] 4d10 5s2 5p1
Atómový polomer 167 pm
Kovalentný polomer 142 pm
Van der Waalsov pol. 193 pm
Iónový polomer
pre: In3+
81 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,78 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 558,3 kJ.mol−1
2: 1 820,7 kJ.mol−1
3: 2 704 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) I, III
Št. potenciál
(In3+/In)
−0,342 V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 7,31 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 429,7485 K)
7,02 kg·dm−3
Teplota topenia 429,7485 K (156,5985 °C)
Teplota varu 2 345 K (2 071,85 °C)
Sk. teplo topenia 3,281 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 231,8 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 26,74 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 1 196 1 325 1 485 1 690 1 962 2 340
Iné
Kryštálová sústava tetragonálna
Magnetizmus diamagnetický
Elektrický odpor 83,7 nΩ·m
Tep. vodivosť 81,8 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 32,1 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 1 215 m·s−1
Youngov modul 11 GPa
Tvrdosť (Mohs) 1,2
Tvrdosť (Brinell) 8,83 MPa
Reg. číslo CAS 7440-74-6
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
113In 4,3 % stabilný s 64 neutrónmi
 115In 95,7 % 4,41x1014 r. β- 0,495 115Sn
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému indium.
Tehličky India
Indium

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému indium
  •   Wikislovník ponúka heslo indium