Atómová hmotnosť je pokojová hmotnosť atómu určitého chemického prvku v základnom stave.

Rozlišuje sa:

Platí:

Prvé hodnoty atómových hmotností vypočítal J. Dalton, ktorý bral za základ atómovú hmotnosť vodíka a pokladal ju za jednotkovú. Neskôr sa brala za základ atómová hmotnosť kyslíka. Izotop 12C sa zaviedol roku 1961 ako referenčný prvok atómovej hmotnosti.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.