Lawrencium

chemický prvok s protónovým číslom 103

Lawrencium, číta sa [lórens-], (lat. lawrencium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Lr a protónové číslo 103. Je 15., posledný člen z radu aktinoidov, 11. transurán, silno rádioaktívny kovový chemický prvok pripravovaný umelo ožarovaním jadier kalifornia.

Lawrencium
(lawrencium)
nobélium ← lawrencium → rutherfordium
Lu

Lr
 
103
Periodická tabuľka
7. perióda, 3. skupina, blok d
aktinoidy, transurány, kovy
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť (262) g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Rn] 5f14 7s2 7p1
Chemické vlastnosti
Ionizačná energia(e) 1: 443,8 kJ.mol−1
2: 1 428,0 kJ.mol−1
3: 2 219,1 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) III
Št. potenciál
(Lr3+/Lr)
−2,1 V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Iné
Reg. číslo CAS 22537-19-5
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 252Lr synt. 0,36 s. α 9,02 248Md
 254Lr synt. 0,57 s. α(78%) 8,46 250Md
 254Lr synt. 0,57 s. ε(22%) 254No
 255Lr synt. 21,5 s. α 8,43 251Md
 256Lr synt. 27 s. α 8,62 252Md
 257Lr synt. 0,65 s. α 8,86 253Md
 258Lr synt. 4,1 s. α 8,68 254Md
 259Lr synt. 6,2 s. α(78%)
SF(22%)
8,44
-
255Md
 260Lr synt. 2,7 min. α 8,04 256Md
 261Lr synt. 44 min. SF
 262Lr synt. 3,6 h. ε 262No
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému lawrencium.

Zatiaľ nebol izolovaný v dostatočnom množstve, aby bolo možnú určiť všetky jeho fyzikálne konštanty. Vyžaruje alfa a gama žiarenie a je silným zdrojom neutrónov, preto je potrebné s ním manipulovať pri dodržaní bezpečnostných opatrení na prácu s rádioaktívnymi materiálmi. O jeho zlúčeninách a ich chemickom správaní je známe zatiaľ veľmi málo.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému lawrencium