Neutrón (n) (z gréčtiny neuter – ani jeden z dvoch) je subatomárna častica v jadre atómu s neutrálnym nábojom, nestabilná, o niečo ťažšia ako protón a približne 1 839-krát ťažšia ako elektrón. Hmotnosť neutrónu je 1,6749×10−27 kg.

Schéma neutrónu

V roku 1932 Walther Bothe a H. Becker pri bombardovaní berýlia alfa časticami pozorovali, že berýlium vysiela prenikavé lúče, na ktoré nevplýva ani elektrické, ani magnetické pole.

James Chadwick v tom istom roku zistil, že tieto lúče sú elektroneutrálne, teda nemajú žiadny náboj, a tieto častice pomenoval neutróny.

Stabilita neutrónu

upraviť

Neutrón je stabilnou časticou, pokiaľ sa nachádza v stabilnom atómovom jadre. Voľný neutrón je rádioaktívny a rozpadá sa podľa schémy:[1]

n → p + e- + antineutríno

Referencie

upraviť
  1. Mullerova. ZÁKLADY NEUTRÓNOVEJ FYZIKY A FYZIKY ŠTIEPENIA [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2022-04-07]. Dostupné online.