Hafnium

chemický prvok s protónovým číslom 72

Hafnium Hafnium je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Hf a protónové číslo 72. V zemskej kôre je zriedkavý, jeho obsah sa odhaduje na 4,5 mg/kg. V morskej vode je jeho koncentrácia taká nízka, že ju nie je možné určiť ani najcitlivejšími analytickými technikami. Udáva sa, že jeho obsah je nižší ako 0,000 008 mg/l. Vo vesmíre pripadá na jeden atóm Hafnia 200 miliárd atómov vodíka.

Hafnium
(hafnium)
lutécium ← hafnium → tantal
Zr

Hf

Rf
72
Periodická tabuľka
6. perióda, 4. skupina, blok d
prechodné prvky, kovy
Vzhľad
oceľovosivý kov
hafnium
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 178,49 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Xe] 4f14 5d2 6s2
Atómový polomer 159 pm
Kovalentný polomer 175 pm
Kovový polomer 162 pm
Iónový polomer
pre: Hf4+
78 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,3 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 658,5 kJ.mol−1
2: 1 440 kJ.mol−1
3: 2 250 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) II, III, IV
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 13,31 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 2 506 K)
12 kg·dm−3
Teplota topenia 2 506 K (2 232,85 °C)
Teplota varu 4 876 K (4 602,85 °C)
Sk. teplo topenia 27,2 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 571 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 25,73 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 2 689 2 954 3 277 3 679 4 194 4 876
Iné
Kryštálová sústava hexagonálna
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 331 nΩ·m
Tep. vodivosť 23,0 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 5,9 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 3 010 m·s−1
Youngov modul 78 GPa
Pružnosť v šmyku 30 GPa
Objemová pružnosť 110 GPa
Poissonovo č. 0,37
Tvrdosť (Mohs) 5,5
Tvrdosť (Brinell) 1 700 MPa
Reg. číslo CAS 7440-58-6
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 172Hf synt. 1,87 r. ε 0,350 172Lu
 174Hf 0,162 % 2x1015 r. α 2,495 170Yb
176Hf 5,206 % stabilný s 104 neutrónmi
177Hf 18,606 % stabilný s 105 neutrónmi
178Hf 27,297 % stabilný s 106 neutrónmi
179Hf 13,629 % stabilný s 107 neutrónmi
180Hf 35,1 % stabilný s 108 neutrónmi
 182Hf synt. 9x103 r. β- 0,373 182Ta
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému hafnium.

V prírode sa vyskytuje len vo forme zlúčenín. V prírode sa vyskytuje v mineráloch zektzerit a hafnón, ich ekonomický význam je však nulový, nakoľko tieto minerály nevytvárajú väčšie ložiská. Pre potreby priemyslu sa získava zo zirkónu, kde sa vždy vyskytuje ako prímes (v množstve 1 – 5 %).

Hlavné oblasti ťažby rúd so zastúpeným zirkónia patrí Austrália, Brazília, India, Rusko a USA.

Priemyselná výroba hafnia spočíva predovšetkým v jeho separácii od zirkónia, pretože pri Krollovom procese, ktorý je dnes základným postupom na rozklad a separáciu zirkóniových rúd je výsledný produkt zmes Zr + Hf.

Ich vzájomná separácia sa vykonáva frakčnou destiláciou chloridov alebo ionexových kolónach.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému hafnium
  •   Wikislovník ponúka heslo hafnium