Skupenské teplo topenia

Skupenské teplo topenia resp. skupenské teplo tavenia je teplo, ktoré príjme pevná látka pri skupenskom prechode na kvapalinu počas procesu topenia.

Teplo, ktoré prijme 1 kilogram látky sa nazýva merné skupenské teplo topenia.

Označovanie upraviť

Výpočet upraviť

Hodnotu skupenského tepla topenia je možné vypočítať zo vzťahu

 ,

kde m je hmotnosť a lt je merné skupenské teplo topenia.

Pozri aj upraviť