Tavenie môže byť:

Zdroje upraviť

  1. Benča,Š.: Aplikovaná nelineárna mechanika kontinua, e-kniha formát PDF, 2018 [online]. mkp-fem.sk, [cit. 2019-06-06]. Dostupné online. Archivované 2021-02-27 z originálu.
  2. a b Technický naučný slovník. 1. vyd. Zväzok 5 T – Ž. Praha : SNLT, 1964. 615 s. S. 12–13.
  3. a b Technický slovník naučný. Zväzok 8 T – Ž. Praha : Encyklopedický dům, 2005. 609 s. ISBN 80-86044-26-2. S. 22.
  4. taviť. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 763. ; topiť. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 776.
  5. a b tavený. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 763.
  6. topenie. In: Malá encyklopédia chémie. 3. vyd. Bratislava : Obzor, 1981. 816 s. (Malé encyklopédie vydavateľstva Obzor.) S. 672.
  7. ŠTOFA, Ján. O niektorých terminologických a jazykových otázkach Malej encyklopédie chémie. Kultúra slova (Bratislava: Veda), 1983, roč. 17, čís. 2, s. 57–61, pozri s. 59. Dostupné online [cit. 2019-06-06].
  8. ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 327.
  9. tavený. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok IV. s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 497.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.