Skupenské teplo tuhnutia

Skupenské teplo tuhnutia je teplo, ktoré odovzdá kvapalina pri prechode na pevnú látku počas tuhnutia.

Veľkosť skupenského tepla tuhnutia je pre rovnakú látku rovnaké ako veľkosť skupenského tepla topenia.

Teplo, ktoré odovzdá 1 kilogram látky sa nazýva merné skupenské teplo tuhnutia.

Označovanie upraviť

  • Značka:  
  • Základná fyzikálna jednotka: joule, skratka J
  • Ďalšie jednotky: kilojoule kJ, megajoule MJ

Výpočet upraviť

Hodnotu skupenského tepla tuhnutia je možné určiť zo vzťahu

 ,

kde   je hmotnosť a   je merné skupenské teplo tuhnutia, ktorého hodnota je rovnaká ako hodnota merného skupenského tepla topenia.

Pozri aj upraviť