Merné skupenské teplo tuhnutia

Hmotnostné skupenské teplo tuhnutia je teplo, ktoré odovzdá 1 kilogram kvapaliny, ak sa pri teplote tuhnutia celý premení na pevnú látku o tej istej teplote.

Hodnota merného skupenského tepla tuhnutia je pre danú látku rovnaká ako hodnota merného skupenského tepla topenia.

Označovanie upraviť

  • Značka: lt
  • Základná fyzikálna jednotka: joule na kilogram, skratka J/kg
  • Ďalšie jednotky: kilojoule na kilogram, 1 kJ/kg = 1 000 J/kg

Výpočet upraviť

Merné skupenské teplo tuhnutia sa určí ako podiel skupenského tepla tuhnutia   a hmotnosti   látky, tzn.

 

Pozri aj upraviť