2. perióda je perióda periodickej tabuľky chemických prvkov, ktorá je totožná s druhým riadkom tabuľky.

Obsahuje prvky lítium, berýlium, bór, uhlík, dusík, kyslík, fluór a neón.