Skupina 2
Perióda
2 4
Be
3 12
Mg
4 20
Ca
5 38
Sr
6 56
Ba
7 88
Ra
<< >>

2. skupina je skupina periodickej tabuľky. Patrí sem šesť prvkov: berýlium (Be), horčík (Mg), vápnik (Ca), stroncium (Sr), bárium (Ba) a rádium (Ra). Posledné štyri z týchto prkov (Ca, Sr, Ba a Ra) sa označujú ako kovy alkalických zemín. Niekedy sa do tejto kategórie ale radí celá táto skupina.

Elektrónová konfigurácia valenčnej vrstvy prvkov 2. skupiny je ns2, takže preferujú oxidačný stav +II a v roztokoch sú prítomné ako dvojmocné katióny.