Tantal

chemický prvok s protónovým číslom 73

Tantal (lat. tantalum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Ta a protónové číslo 73. Je to tvrdý, pružný, ťažný a kujný kov. Pomenovaný je podľa gréckeho mýtického kráľa Tantala. Oxid tantalu objavil A. E. Ekeberg. V roku 1824 tantal získal Jöns Jakob Berzelius. Tantal je chemicky odolný. Používa sa v zliatinách s chrómom v konštrukcii lietadiel a v chirurgických nástrojoch. Taktiež je nezastupiteľný pri výrobe kondenzátorov pre elektronické zariadenia.

Tantal
(tantalum)
hafnium ← tantal → volfrám
Nb

Ta

Db
73
Periodická tabuľka
6. perióda, 5. skupina, blok d
prechodné prvky, kovy
Vzhľad
šedý kov
tantal
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 180,94788 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Xe] 4f14 5d3 6s2
Atómový polomer 146 pm
Kovalentný polomer 170 pm
Kovový polomer 149 pm
Iónový polomer
pre: Ta5+
68 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,5 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 761 kJ.mol−1
2: 1 500 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) II, III, IV, V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 16,69 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 3 290 K)
15 kg·dm−3
Teplota topenia 3 290 K (3 016,85 °C)
Teplota varu 5 731 K (5 457,85 °C)
Sk. teplo topenia 36,57 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 732,8 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 25,36 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 3 297 3 597 3 957 4 395 4 939 5 634
Iné
Kryštálová sústava α-kubická, priestorovo centrovaná, β-tetragonálna
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 131 nΩ·m
Tep. vodivosť 57,5 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 6,3 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 3 400 m·s−1
Youngov modul 186 GPa
Pružnosť v šmyku 69 GPa
Objemová pružnosť 200 GPa
Poissonovo č. 0,34
Tvrdosť (Mohs) 6,5
Tvrdosť (Brinell) 800 MPa
Reg. číslo CAS 7440-25-7
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 177Ta synt. 56,56 h. ε 1,166 177Hf
 178Ta synt. 2,36 h. ε 1,910 178Hf
 179Ta synt. 1,82 r. ε 0,110 179Hf
 180Ta synt. 8,125 h. ε 0,854 180Hf
 180Ta synt. 8,125 h. β 0,708 180W
181Ta 99,988 % stabilný s 108 neutrónmi
 182Ta synt. 114,43 d. β 1,814 182W
 183Ta synt. 5,1 d. β 1,070 183W
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému tantal.

Zmes karbidu tantalu a karbidu zirkónia v pomere 4:1 má teplotu topenia 4 000 °C, čo je zatiaľ najvyššia teplota topenia zo známych látok.

Výskyt upraviť

Najznámejšie tantalové rudy sú: tantalit, wodginit, mikrolit a columbit.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému tantal
  •   Wikislovník ponúka heslo tantal