Kubická (alebo izometrická, v staršom názvosloví aj kocková) sústava je jedna zo siedmich kryštálových sústav. Je to sústava s najvyššou symetriou, charakteristická je prítomnosť štyroch trojnásobných osí súmernosti, sledujúcich telesové uhlopriečky. Možné prvky súmernosti sú: tri štvornásobné osi súmernosti (symbol 4), štyri trojnásobné osi (3), šesť dvojnásobných osí (2), maximálne deväť rovín súmernosti (m), stred súmernosti (1) ako aj ich kombinácie. Bravaisove mriežky sú zastúpené tri: primitívna (P) a priestorovo centrovaná (I) a plošne centrovaná (F).

Kubická sústava
Obrázok Cubic crystal shape.png
Obrázok Cubic crystal shape.png
Metrika a=b=c, α=β=γ=90°
Bravaisove mriežky P, I, F
Súmernosť stred súmernosti, tri štvornásobné osi súmernosti, štyri trojnásobné osi, šesť dvojnásobných osí, deväť rovín súmernosti
Bodové grupy holoédrická m3m, hemiédrické m3, 432, 43m a teratoédrická 23
Kryštálové tvary tetraéder, hexaéder, oktaéder, hexaoktaéder, tetragón-tir oktaéder, trigón-tri oktaéder, pentagón-tri oktaéder, tetrahexaéder, rombododekaéder, pentagóndodekaéder, didokekaéder, hexatetraéder, trigón-tri tetraéder, tetragón-tri tetraéder a pentagón-tri tetraéder

Typy mriežok upraviť

Výber súradnicovej sústavy upraviť

Ako kryštalografické osi sa vyberajú tie osi súmernosti, ktoré sú tri a len tri (4, 4, alebo 2).

Kryštálové tvary upraviť

V jednotlivých grupách sú možné nasledovné tvary:

  • m3m - hexaéder, rombododekaéder, tetrahexaéder, tetragón-tri oktaéder, trigón-tri oktaéder, hexaoktaéder
  • m3 - hexaéder, rombododekaéder, pentasgonálny dodekaéder, oktaéder, tetragón-tri oktaéder, trigón-tri oktaéder, didodekaéder
  • 432 - hexaéder, rombododekaéder, tetrahexaéder, oktaéder, tetragón-tri oktaéder, trigón-tri oktaéder, pentagón-tri oktaéder
  • 43m - hexaéder, rombododekaéder, tetrahexaéder, tetraéder, trigón-tri tetraéder, tetragón-tri tetraéder, hexatetraéder
  • 23 - hexaéder, rombododekaéder, pentagonálny dodekaéder, tetraéder, trigón-tri tetraéder, tetragón-tri tetraéder, pentagón-tri tetraéder