Germánium

chemický prvok s protónovým číslom 32
O o rode rastlín, s latinkýcm názvom Geranium, z čeľade pakostovité pozri Pakost.

Germánium (germanium) je chemický prvok v periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Ge a protónové číslo 32.

Germánium
(germanium)
gálium ← germánium → arzén
Si

Ge

Sn
32
Periodická tabuľka
4. perióda, 14. skupina, blok p
polokovy
Vzhľad
šedobiela pevná látka
germánium
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 72,64 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Ar] 3d10 4s2 4p2
Atómový polomer 122 pm
Kovalentný polomer 122 pm
Kovový polomer 137 pm
Van der Waalsov pol. 211 pm
Iónový polomer
pre: Ge4+
53 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 2,01 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 762 kJ.mol−1
2: 1 537,5 kJ.mol−1
3: 3 302,1 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) -IV, II, IV
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 5,323 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 1 211,40 K)
5,60 kg·dm−3
Teplota topenia 1 211,40 K (938,25 °C)
Teplota varu 3 106 K (2 832,85 °C)
Sk. teplo topenia 36,94 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 334 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 23,222 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 1 644 1 814 2 023 2 287 2 633 3 104
Iné
Kryštálová sústava kubická
Magnetizmus diamagnetický
Elektrický odpor 1 nΩ·m
Tep. vodivosť 60,2 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 6,0 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 5 400 m·s−1
Youngov modul 103 GPa
Pružnosť v šmyku 41 GPa
Objemová pružnosť 75 GPa
Poissonovo č. 0,26
Tvrdosť (Mohs) 6,0
Reg. číslo CAS 7440-56-4
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 68Ge synt. 270,8 d. ε 68Ga
70Ge 21,23 % stabilný s 38 neutrónmi
 71Ge synt. 11,26 d. ε 71Ga
72Ge 27,66 % stabilný s 40 neutrónmi
73Ge 7,73 % stabilný s 41 neutrónmi
74Ge 35,94 % stabilný s 42 neutrónmi
 76Ge 7,44 % 1,78x1021 r. 2x β- 76Se
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému germánium.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Germánium
  •   Wikislovník ponúka heslo Germánium