Hmotnostná tepelná kapacita

(Presmerované z Merná tepelná kapacita)

Hmotnostná tepelná kapacita[1] (staršie: merná tepelná kapacita, špecifická tepelná kapacita, nepresne: merné teplo, špecifické teplo; značka: c) je tepelná kapacita (značka: C) vztiahnutá na jednotku hmotnosti. Jednotkou v sústave SI je (čiže joule/kelvin/kilogram).

Fyzikálny význam hodnoty hmotnostnej tepelnej kapacity je množstvo energie, ktorú musí prijať teleso jednotkovej hmotnosti (v sústave SI kilogram), aby sa jeho teplota zvýšila o jednotkovú hodnotu (v SI kelvin).

Platí:

Hmotnostná tepelná kapacita plynov

upraviť

Pri plynoch sa rozlišuje:

  • hmotnostná tepelná kapacita pri stálom tlaku, nazývaná aj izobarická hmotnostná (resp. merná či špecifická) tepelná kapacita, ktorá sa označuje  , a
  • hmotnostná tepelná kapacita pri stálom objeme, nazývaná aj izochorická hmotnostná (resp. merná či špecifická) tepelná kapacita, ktorá sa označuje  .

Hmotnostná tepelná kapacita vzduchu (pri stálom tlaku) v typických izbových podmienkach je 1012 J/(kg.K), suchého vzduchu na hladine mora 1003.5 J/(kg.K).

Prehľad hmotnostných tepelných kapacít niektorých plynov:[2]

plyn
 
vzorec
 
M
[kg/kmol]
ρ
[kg/m³]
R
[J/kgK]
cp
[J/kgK]
cV
[J/kgK]
κ
 
amoniak NH3 17,03052 0,7198 488,2101075 2055 1566,790 1,312
argón Ar 39,948 1,784 (0 °C) 208,132 520,3 312,168 1,667
acetylén C2H2 26,03728 1,09670 319,3295152 1511 1191,670 1,268
bután C4H10 58,1222 2,48 (15 °C) 143,0515706
dusík N2 28,0134 1,2506 296,803387 1040 743,197 1,399
etán C2H6 30,06904 1,212 276,5127187 1729 1452,487 1,190
etylén C2H4 28,05316 1,178 (15 °C) 296,3827248 1612 1315,617 1,225
fluór F2 37,9968064 1,7 (0 °C) 218,8202849 823,9 605,080 1,362
hélium He 4,002602 0,1785 2077,266738 5193,2 3115,933 1,667
jodovodík HI 127,91241 2,85 (-47 °C) 65,0012927 230,2 (0 °C) 165,201 1,393
kyslík O2 31,9988 1,429 (0 °C) 259,8369939 918 658,163 1,395
chlór Cl2 70,906 3,2 117,2604857 502 384,740 1,305
chlorovodík HCl 36,46094 1,477 228,0377851 799 570,962 1,399
kryptón Kr 83,798 3,749 (0 °C) 99,22041099 248 148,780 1,667
xenón Xe 131,293 5,894 (0 °C) 63,3276 158,3 94,972 1,667
metán CH4 16,04246 0,717 518,2791168 2156 1637,721 1,316
neón Ne 20,1797 0,9002 (0 °C) 412,021586 1030,1 618,078 1,667
ozón O3 47,9982 2,144 (0 °C) 173,2246626
propán C3H8 44,09562 2,01 (0 °C) 188,5555073
propylén C3H6 42,07974 1,91 (0 °C) 197,5884832
voda (0 °C) H2O 18,01528 1000 461,5233291 4219 1398,477
voda (100 °C) H2O 18,01528 958 461,5233291 4215 1618,477
vodík H2 2,01588 0,0899 4124,487569 14300 10.175,512 1,405
vzduch (p=1bar, 20 °C)   28,958 1,164 287,12176 1013 724,878
Všetky hodnoty sú namerané pri 25 ° C a 101,325 Pa , ak nie je uvedené inak.
Minimálne a maximálne hodnoty sa zobrazujú vo farbe gaštanu.

Referencie

upraviť
  1. [1][nefunkčný odkaz]
  2. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku na slovinskej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Pozri aj

upraviť