Molárna tepelná kapacita

Molárna tepelná kapacita (staršie: molová tepelná kapacita, mólová tepelná kapacita) alebo molárne teplo (staršie: molové teplo, mólové teplo) je tepelná kapacita vztiahnutá na jednotku látkového množstva, teda jeden mol.

Ide teda o množstvo tepla, ktoré je potrebné k zvýšeniu teploty jedného mólu látky o jeden teplotný stupeň. Molárna tepelná kapacita je mierne teplotne závislá, preto je nutné pri presnejších hodnotách uvádzať, k akej teplote látky sa vzťahuje.

Označovanie upraviť

  • Značka:  
  • Jednotka v sústave SI:
    • v základných jednotkách: kilogram meter štvorcový na sekundu na druhú, mol a kelvin, označuje sa  
    • v odvodených jednotkách: joule na mol a kelvin, označuje sa  

Výpočet upraviť

Hodnotu molárnej tepelnej kapacity je možné získať zo vzťahu

 ,

kde   je molárna hmotnosť a   je merná tepelná kapacita látky.

Pozri aj upraviť