Vzduch

zmes plynov v atmosfére Zeme

Vzduch je názov zmesi plynov v atmosfére Zeme. Stlačený vzduch v tlakových nádobách sa používa ako dýchací plyn. Čistý vzduch je rovnorodá zmes. Zem obklopuje asi 100 kilometrov vysoká vrstva vzduchu. Prírodný vzduch (z atmosféry) obsahuje takmer vždy aj vodné pary. Nazýva sa preto aj vlhký vzduch. Množstvo vodnej pary vo vzduchu určuje vlhkosť vzduchu. Vzduch ktorý neobsahuje žiadnu vodnú paru sa nazýva suchý vzduch, toto môže byť napríklad technicky pripravený vzduch.

Percentuálne zloženie vzduchu v Zemskej atmosfére.

Zloženie

upraviť
Hlavné zložky suchého vzduchu
Plyn Objem
Názov Značka Podiel v %
Dusík N2 78,084
Kyslík O2 20,946
Argón Ar 0,934
Oxid uhličitý CO2 0,041361
Neón Ne 0.001818
Hélium He 0.000524
Metán CH4 0.000187
Kryptón Kr 0.000114
Mimo suchého vzduchu
Vodná para H2O 0-3


Obsahuje stopové množstvá nasledovných látok:

Vlastnosti suchého vzduchu

upraviť

Fyzikálne vlastnosti vzduchu pri 0 °C a 101 325 Pa

Vlastnost Symbol Jednotka Hodnota
Molárna hmotnosť Mm g/mol 28,96
Molárný objem Vm dm³/mol 22,40
Plynová konštanta r J/kg/K[1] 287,10
Hustota ρ0 kg/m³ 1,29
Merná tepelná kapacita (0 °C) c kJ/kg/K 1,01
Izoentropický exponent κ [-] 1,40
Teplota topenia tt °C -213,4
Teplota varu tv °C −194,5

Vzduch a filozofia

upraviť

Anaximandros tvrdil, že sa látka plodiaca od večnosti teplo a chlad pri vzniku tohto sveta oddelila a že z nej okolo vzduchu, ktorý obklopuje zem, vyrástla akási ohnivá guľa ako kôra okolo stromu. Keď sa potom táto guľa roztrhla a rozdelila do rozličných kruhovitých pásov, vznikli slnko, mesiac a hviezdy.[2]

Referencie

upraviť
  1. IBLER, Zbyněk et al. 2002, str. 70.
  2. Vzduch (anaximandros)-e [online] FILIT.Dostupné online.

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Vzduch
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vzduch