Oxid dusičitý

chemická zlúčenina

Oxid dusičitý (NO2) je žltohnedý, agresívny, jedovatý plyn.

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NO2
Vzhľad žltohnedý plyn, žltohnedá kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 46,006 g/mol
Teplota topenia -11,20 °C
Teplota varu 21,20 °C
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
04 - plyn pod tlakom03 - oxidačná látka06 - toxická látka05- korozívna a žieravá látka
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

VlastnostiUpraviť

V ovzduší patrí k plynom, ktoré spôsobujú kyslé dažde a smog. Uvoľňuje sa rozkladom kyseliny dusičnej. Je jedným z piatich oxidov dusíka.

Oxid dusičitý a oxid dusnatý sú medziprodukty pri výrobe kyseliny dusičnej. Jeho molárna hmotnosť je 46.

Rozpúšťaním oxidu dusičitého vo vode vzniká kyselina dusičná:

3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO

Vplyv na živý organizmusUpraviť

Pôsobí dráždivo na sliznice dýchacích ciest a znižuje ich obranyschopnosť proti infekciám. Od istých koncentrácii (ca. od 100 - 200 mg.m-3 počas niekoľkých minút) spôsobuje inhalačné otravy spojené s toxickým opuchom pľúc, ktoré pri ťažkom priebehu môžu byť smrteľné.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť