Potápačská tlaková fľaša

Potápačská tlaková fľaša (nesprávne bomba) je tlaková nádoba, ktorá sa používa na skladovanie a prepravu dýchacieho plynu používaného pri prístrojovom potápaní. Spolu s potápačským regulátorom tvorí potápačský dýchací prístroj.

Potápačská tlaková fľaša s H-ventilom, obalená v ochrannej sieťke a vsadená do ochrannej botky

Tlakové fľaše s dýchacími plynmi sa používajú na rôzne účely, vrátane medicinálneho použitia kyslíka a iných plynov, pri hasení požiarov alebo pri pobyte a práci človeka v nedýchateľnom prostredí.

SúčastiUpraviť

Potápačská tlaková fľaša sa skladá z niekoľkých častí:

 • tlaková fľaša v ktorej sa uchováva dýchací plyn pod vysokým tlakom,
 • ventil slúži na
  • otváranie a zatváranie prívodu plynu pri plnení a používaní fľaše,
  • pripojenie potápačského regulátora prostredníctvom závitu.
 • tesniaci krúžok (tiež O-krúžok) z gumy, silikónu alebo iných pružných materiálov slúži na hermetické utesnenie spojenia medzi ventilom a potápačským regulátorom.

Tlaková fľašaUpraviť

Pri potápaní sa používajú tlakové fľaše vyrobené z ocele alebo z hliníka. Hasiči používajú aj tlakové fľaše z kevlarových kompozitných materiálov, ale tie sú z dôvodu vysokého vztlaku nevhodné na potápanie. Hliníkové fľaše majú celkovú hustotu nižšiu než oceľové fľaše, takže predstavujú pre potápača menšiu záťaž, čo môže byť výhodou, ale aj nevýhodou.

Používajú sa fľaše rôznych veľkostí, od 1,8 l do 18 l. Nominálny plniaci tlak je najčastejšie 232 bar alebo 300 bar (23,3 alebo 30 MPa).

VentilUpraviť

 
H-ventil s dvomi výstupmi na pripojenie dvoch regulátorov

Vetil je pevne spojený s fľašou kónickým závitom alebo metrickým závitom. Rozlišujeme rôzne typy ventilov, podľa počtu alebo usporiadania výstupov na pripojenie regulátora, ako aj podľa spôsobu pripojenia regulátora.

Výstupy ventiluUpraviť

 • Jednoduchý ventil má jeden výstup na pripojenie jedného regulátora.
 • Y-ventil má zdvojenú vrchnú časť, ktorá umožňuje pripojenie dvoch regulátorov (hlavného a záložného). Obidva výstupy sa uzatvárajú jediným spoločným otočným kohútom na tele ventilu.
 • H-ventil má tiež zdvojenú vrchnú vrchnú časť, ktorá umožňuje pripojenie dvoch regulátorov. Na rozdiel od pevného Y ventilu je však jedno z ramien otočné, takže poloha druhého regulárora sa dá optimálne nastaviť. Výstupy H ventilu sa uzatvárajú jediným spoločným otočným kohútom.

Pripojenie regulátoraUpraviť

 
Regulátor s DIN a "A-clamp" portu.
 
"A-clamp"-fľaše pripojenie podľa ISO 12209-3 v reze.
 
DIN-fľaše pripojenie podľa ISO 12209-2 v reze.
 • Strmeňová svorka (angl. A-clamp)
 • DIN 232 bar (G 5/8", závit pre ventil v hrdle fľaše je metrický závit 25×2)
 • DIN 300 bar (G 5/8" s väčším počtom závitov (problém pri plnení na kompresore s výstupným tlakom 232 bar, do ventilu sa zasúva redukcia a plní sa iba do 232 bar), závit pre ventil v hrdle fľaše je M 25×2)
 • Nitrox (závit pre ventil v hrdle fľaše je M 26×2) podľa Európskej normy EN 144-3:2003

OznačovanieUpraviť

Výrobné údajeUpraviť

Pri výrobe potápačských tlakových fliaš označuje výrobca trvalou značkou vyrazenou do kovu nasledovné údaje:

 • výrobné údaje - napr. meno výrobcu, typ fľaše, príslušnú normu, sériové číslo alebo číslo šarže,
 • plniaci tlak
 • skúšobný tlak
 • hmotnosť
 • kapacita
 • tlaková skúška

PríkladUpraviť

Príklad údajov vyrazených na hrdle fľaše.
DRUCKLUFT-TG -50/+65°C AIRCON
MYW066
M25 EN144 D ecs MYW072 UT
PS 232 PT 342 BAR 13,0KG 12L 3,8MM
CE 0090 10|15 2004/10
 • prevedenie: potápačská fľaša na stlačený vzduch (Druckluft- stlačený vzduch, TG: Tauchgerät - potápačský dýchací prístroj)
 • výrobca: Aircon
 • rozsah pracovných teplôt: -50 až +65°C
 • sériové číslo: MYW066
 • závit hrdla fľaše: metrický závit M25×2 podľa normy DIN 477
 • príslušná norma: Európska norma EN 144
 • krajina pôvodu: D (Nemecko)
 • plniaci tlak: 232 bar
 • skúšobný tlak: 342 bar
 • hmotnosť: 13,0 kg
 • kapacita: 12 l
 • hrúbka steny: 3,8 mm
 • tlaková skúška: október 2004

Údaje o obsahuUpraviť

Farebné označenie tlakových fliaš s niektorými dýchacími a technickými plynmi používanými pri potápaní.
Plyn Značka Farba hrdla fľaše Farba tela fľaše
Čisté plyny pre priemyselné použitie
argón Ar tmavozelená tmavozelená
(sivá)
oxid uhličitý CO2 sivá sivá
hélium He hnedá
(svetlozelená)
hnedá
(sivá)
Plyny a zmesi plynov pre medicinálne účely
kyslík O2 biela biela
vzduch biela + čierna biela

Nádoby s plynmi a zmesami plynov sa označujú podľa obsahu farbou podľa normy SN EN 1089-3. Norma určuje farbu, ktorou musí byť označené konvexné (polguľové) hrdlo fľaše, ako aj farby, ktorými musí (alebo môže) byť označená valcová časť fľaše, ak obsahuje

 • čisté plyny pre priemyselné použitie,
 • zmesi plynov pre priemyselné použitie,
 • plyny a zmesi plynov pre medicinálne účely (dýchacie plyny).

Predchádzajúce značenie fliaš bolo platné do 31.12.2006. Dovtedy museli mať fľaše s novým označením na hrdle fľaše značku N v kontrastnej farbe (na svetlom podklade čierna, na tmavom podklade biela), ktorá udávala, že fľaša bola značená podľa novej normy. Od 1.1.2007 sa značka N nevyžaduje a fľaše majú len nové farebné značenie.

Príklady plynov používaných pri potápaní uvádza tabuľka.

KapacitaUpraviť

Objem dýchacieho plynu vo fľaši (v litroch) v závislosti od objemu fľaše a plniaceho tlaku.
Plniaci
tlak
Objem fľaše
10 l 12 l 15 l 18 l
232 bar 2 320 2 784 3 480 4 176
300 bar 3 000 3 600 4 500 5 400

Kapacita fľaše, t. j. množstvo plynu vo fľaši, závisí od

 • objemu fľaše,
 • plniaceho tlaku.

Objem fľaše je daný výrobnými parametrami a je vyrazený na hrdle nádoby. V Európe sa najčastejšie používajú fľaše s objemom 12 l alebo 15 l, zriedkavejšie 10 l a 18 l.

Štandardný plniaci tlak potápačských tlakových fliaš je 232 bar, novšia norma špecifikuje fľaše s plniacim tlakom 300 bar. Fľaše plnené na 300 bar sú však omnoho ťažšie, kvôli väčšej hrúbke stien, a tiež môže byť problémom nechať si naplniť fľaše na takýto tlak.

Množstvo plynu vo fľaši je dané súčinom objemu a plniaceho tlaku.