Neodým

chemický prvok s protónovým číslom 60

Neodým (lat. neodymium) je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Nd a protónové číslo 60. Neodým, lantanoid - kov vzácnej zeminy, sa nachádza mischmetáli (zliatina prvkov vzácnych zemín) až do množstva okolo 18%. Kov má svetlo striebritý kovový lesk, ale pretože je jeden z najreaktívnejších kovov vzácnych zemín, neodým rýchlo na vzduchu koroduje, formujúc oxid, ktorý opadáva a vystavuje kov ďalšej oxidácii. Aj keď patrí medzi kovy vzácnych zemín, neodým nie je vzácny - tvorí 38 ppm (milióntin) zemskej kôry.

Neodým
(neodzmium)
prazeodým ← neodým → prométium

 
Nd

U
60
Periodická tabuľka
6. perióda, 3. skupina, blok f
lantanoidy, kovy vz. zemín, kovy
Vzhľad
striebrobiely kov
neodým
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 144,242 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Xe] 4f4 6s2
Atómový polomer 181 pm
Kovalentný polomer 201 pm
Iónový polomer
pre: Nd3+
112 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,14 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 533,1 kJ.mol−1
2: 1 040 kJ.mol−1
3: 2 130 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) II, III
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 7,01 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 1 297 K)
6,89 kg·dm−3
Teplota topenia 1 297 K (1 023,85 °C)
Teplota varu 3 347 K (3 073,85 °C)
Sk. teplo topenia 7,14 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 289 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 27,45 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 1 595 1 774 1 998 2 296 2 715 3 336
Iné
Kryštálová sústava hexagonálna
Magnetizmus paramagnetický, pod 20 K antiferomagnetický
Elektrický odpor 643 nΩ·m
Tep. vodivosť 16,5 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 9,6 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 2 330 m·s−1
Youngov modul 41,4 GPa
Pružnosť v šmyku 16,3 GPa
Objemová pružnosť 31,8 GPa
Poissonovo č. 0,281
Tvrdosť (Brinell) 265 MPa
Reg. číslo CAS 7440-00-8
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
142Nd 27,2 % stabilný s 82 neutrónmi
143Nd 12,2 % stabilný s 83 neutrónmi
 144Nd 23,8 % 2,29x1015 r. α 1,905 140Ce
145Nd 8,3 % stabilný s 85 neutrónmi
146Nd 17,2 % stabilný s 86 neutrónmi
148Nd 5,7 % stabilný s 88 neutrónmi
 150Nd 5,6 % 6,7x1018 r. 2xβ 3,367 150Sm
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému neodým.

Neodým sa používa na výrobu neodýmových magnetov, čo je v súčasnosti najsilnejší druh magnetov na svete.

Výstrahy upraviť

Neodýmový kovový prach je nebezpečný pre vznetlivosť a explozívnosť.

Neodýmové zlúčeniny ako všetky kovy vzácnych zemín sú málo až stredne toxické, ale jeho toxicita nebola kompletne preskúmaná. Neodýmový prach a soli sú veľmi dráždivé pre oči a sliznice a stredne dráždivé pre pokožku. Dýchanie prachu môže navodiť pľúcnu embóliu a akumulovaná expozícia ničí pečeň.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému neodým