Kalifornium

chemický prvok s protónovým číslom 98

Kalifornium (lat. californium) je chemický prvok v periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Cf a protónové číslo 98. Je 10. členom z radu aktinoidov, 6. transuránom, silne rádioaktívny kovový chemický prvok, pripravovaný umelo ožarovaním jadier curia.

Kalifornium
(californium)
berkélium ← kalifornium → einsteinium
Dy

Cf
 
98
Periodická tabuľka
7. perióda, 3. skupina, blok f
aktinoidy, transurány, kovy
Vzhľad
strieborný kov
kalifornium
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť (251) g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Rn] 5f10 7s2
Iónový polomer
pre: Cf3+
95 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,3 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 608 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) III, IV
Št. potenciál
(Cf3+/Cf)
−1,91 V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 15,1 kg·dm−3
Teplota topenia 1 173 K (899,85 °C)
Teplota varu 1 743 K (1 469,85 °C)
Iné
Reg. číslo CAS 7440-71-3
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 248Cf synt. 333,5 d. SF
α
-
6,361
244Cm
 249Cf synt. 351 r. SF
α
-
6,295
245Cm
 250Cf synt. 13,08 r. α
SF
6,128
-
246Cm
 251Cf synt. 898 r. α 6,176 247Cm
 252Cf synt. 2,645 r. α
SF
6,217
-
248Cm
 253Cf synt. 17,81 d. ß- 0,285 253Es
 253Cf synt. 17,81 d. α 6,124 249Cm
 254Cf synt. 60,5 d. SF
α
-
5,926
250Cm
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému kalifornium.

Tento prvok zatiaľ nebol izolovaný v dostatočnom množstve na určenie všetkých jeho vlastností. Predpokladá sa, že má striebrobielu farbu a pôsobením vzdušného kyslíka na povrchu oxiduje.

Vyžaruje alfa a gama žiarenie a je silným zdrojom neutrónov, preto je potrebné s ním manipulovať pri dodržaní bezpečnostných opatrení na prácu s rádioaktívnymi materiálmi.

O jeho zlúčeninách a ich chemickom správaní je známe zatiaľ veľmi málo.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému kalifornium