Tórium

chemický prvok s protónovým číslom 90

Tórium (thorium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Th a protónové číslo 90. Tórium je 2. člen z rady aktinoidov, je to rádioaktívny kovový chemický prvok. Vďaka veľmi dlhému polčasu rozpadu jadier tória je možné tento prvok nájsť v horninách zemskej kôry a je potenciálnym palivom v jadrovej energetike.

Tórium
(thorium)
aktínium ← tórium → protaktínium
Ce

Th
 
90
Periodická tabuľka
7. perióda, 3. skupina, blok f
aktinoidy, kovy
Vzhľad
striebrobiely kov
tórium
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 232,0381 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Rn] 6d2 7s2
Atómový polomer 179 pm
Kovalentný polomer 206 pm
Iónový polomer
pre: Th4+
0,94 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,3 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 587 kJ.mol−1
2: 1 110 kJ.mol−1
3: 1 930 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) III, IV
Št. potenciál
(Th4+ + 4e- → Th)
−1,83 V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 11,7 kg·dm−3
Teplota topenia 2 115 K (1 841,85 °C)
Teplota varu 5 061 K (4 787,85 °C)
Sk. teplo topenia 13,81 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 514 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 26,230 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 2 633 2 907 3 248 3 683 4 259 5 055
Iné
Kryštálová sústava kubická, plošne centrovaná
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 147 nΩ·m
Tep. vodivosť 54,0 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 11,0 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 2 490 m·s−1
Youngov modul 79 GPa
Pružnosť v šmyku 31 GPa
Objemová pružnosť 64 GPa
Poissonovo č. 0,27
Tvrdosť (Mohs) 3,0
Tvrdosť (Brinell) 400 MPa
Reg. číslo CAS 7440-29-1
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 228Th synt. 1,9116 r. α 5,520 224Ra
 229Th synt. 7 340 r. α 5,168 225Ra
 230Th synt. 75 380 r. α 4,770 226Ra
 231Th synt. 25,5 h. β- 0,39 231Pa
 232Th 100 % 1,405x1010 r. α 4,083 228Ra
 233Th synt. 24,1 d. β- 0,27 233Pa
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému tórium.

Je to veľmi slabo rádioaktívny kovový prvok, žiarič žiarenia alfa, ktorý však nemá žiadny stabilný izotop.

Je to striebrobiely kov, ktorý sa na vzduchu pomaly pokrýva vrstvou šedého oxidu. Zahriatím na vzduchu sa kovové tórium môže aj vznietiť. V bežných minerálnych kyselinách sa rozpúšťa len pomaly, koncentrovaná kyselina dusičná ho pasivuje vytvorením inertnej vrstvičky oxidu tóričitého ThO2 na povrchu kovu. V zlúčeninách sa vyskytuje iba v mocenstve Th+4 .

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému tórium