Otvoriť hlavné menu

Kovalentný polomer je vzdialenosť medzi dvoma rovnakými atómami tvoriacimi molekulu.