Molybdén

chemický prvok s protónovým číslom 42

Molybdén (lat. molybdenum) je chemický prvok v periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Mo a protónové číslo 42. V roku 1778 ho objavil Carl Wilhelm Scheele a v roku 1781 ho po prvýkrát izoloval Peter Jacob Hjelm. Molybdén sa samostatne v prírode nevyskytuje, iba v zlúčeninách niektorých minerálov. Izolovaný je striebristej farby so šedým odtieňom, má šiesty najvyšší bod varu zo všetkých doposiaľ objavených prvkov. Je veľmi pevný, preto sa využíva v zliatinách.

Molybdén
(molybdenium)
niób ← molybdén → technécium
Cr

Mo

W
42
Periodická tabuľka
5. perióda, 6. skupina, blok d
prechodné prvky, kovy
Vzhľad
sivý kov
molybdén
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 95,96 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Kr] 4d5 5s1
Atómový polomer 139 pm
Kovalentný polomer 154 pm
Kovový polomer 139 pm
Iónový polomer
pre: Mo6+
62 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 2,16 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 684,3 kJ.mol−1
2: 1 560 kJ.mol−1
3: 1 618 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) II, III, IV, V, VI
Št. potenciál
(Mo3+/Mo)
−0,2 V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 10,28 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 2 896 K)
9,33 kg·dm−3
Teplota topenia 2 896 K (2 622,85 °C)
Teplota varu 4 912 K (4 638,85 °C)
Sk. teplo topenia 37,48 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 598 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 24,06 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 2 742 2 994 3 312 3 707 4 212 4 879
Iné
Kryštálová sústava kubická, plošne centrovaná
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 53,4 nΩ·m
Tep. vodivosť 138 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 4,8 µm·m−1·K−1
Youngov modul 329 GPa
Pružnosť v šmyku 126 GPa
Objemová pružnosť 230 GPa
Poissonovo č. 0,31
Tvrdosť (Mohs) 5,5
Tvrdosť (Brinell) 1 500 MPa
Reg. číslo CAS 7439-98-7
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
92Mo 14,84 % stabilný s 50 neutrónmi
 93Mo synt. 4x103 r. ε - 93Nb
94Mo 9,25 % stabilný s 52 neutrónmi
95Mo 15,92 % stabilný s 53 neutrónmi
96Mo 16,68 % stabilný s 54 neutrónmi
97Mo 9,55 % stabilný s 55 neutrónmi
98Mo 24,13 % stabilný s 56 neutrónmi
 99Mo synt. 65,24 h. β
γ
0,436
0,74
99Tc
 100Mo 9,63 % 7,8x1018 r. 2xβ 3,04 100Ru
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému molybdén.

Výskyt upraviť

Hlavné molybdénové rudy sú molybdenit, wulfenit, powelit a ferimolybdit.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému molybdén
  •   Wikislovník ponúka heslo molybdén