Ionizačná energia alebo ionizačný potenciál[1] je množstvo energie potrebnej na uvoľnenie elektrónu z obalu atómu. Všeobecnejšie n-tá ionizačná energia je energia potrebná na uvoľnenie n-tého elektrónu po tom čo bol n-1 už uvoľnený. Rôzne atómy majú rôzne ionizačné energie. Plne ionizovaným sa nazýva atóm ktorý prišiel o všetky svoje elektróny. Ionizáciu môže spôsobiť napríklad absorpcia kvanta gama žiarenia, čiže takzvaný fotoelektrický jav.

Referencie

upraviť
  1. ionizačná energia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 155.