Samárium

chemický prvok s protónovým číslom 62

Samárium (lat. samarium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Sm a protónové číslo 62. Samárium je lantanoid, kov vzácnych zemín, s jasno striebristým leskom, ktorý je na vzduchu dosť stabilný; vznieti sa pri teplote 150 °C (na vzduchu). 3 kryštálové modifikácie kovu tiež existujú, s transformáciami pri teplotách 734 a 922 °C.

Samárium
(samarium)
prométium ← samárium → európium

 
Sm

Pu
62
Periodická tabuľka
6. perióda, 3. skupina, blok f
lantanoidy, kovy vz. zemín, kovy
Vzhľad
striebrobiely kov
samárium
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 150,36 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Xe] 4f6 6s2
Atómový polomer 180 pm
Kovalentný polomer 198 pm
Iónový polomer
pre: Sm3+
110 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,17 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 544,5 kJ.mol−1
2: 1 070 kJ.mol−1
3: 2 260 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) II, III
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 7,52 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 1 345 K)
7,16 kg·dm−3
Teplota topenia 1 345 K (1 071,85 °C)
Teplota varu 2 067 K (1 793,85 °C)
Sk. teplo topenia 8,62 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 165 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 29,54 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 1 001 1 106 1 240 1 421 1 675 2 061
Iné
Kryštálová sústava trigonálna
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 0,940 nΩ·m
Tep. vodivosť 13,3 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 12,7 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 2 130 m·s−1
Youngov modul 49,7 GPa
Pružnosť v šmyku 19,5 GPa
Objemová pružnosť 37,8 GPa
Poissonovo č. 0,274
Tvrdosť (Brinell) 441 MPa
Reg. číslo CAS 7440-19-9
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
144Sm 3,07 % stabilný s 82 neutrónmi
 146Sm synt. 1,03x108 r. α 2,529 142Nd
 147Sm 14,99 % 1,06x1011 r. α 2,310 143Nd
 148Sm 11,24 % 7x1015 r. α 1,986 144Nd
 149Sm 13,82 % 2x1015 r. α 1,870 145Nd
150Sm 7,38 % stabilný s 88 neutrónmi
152Sm 26,75 % stabilný s 90 neutrónmi
154Sm 22,75 % stabilný s 92 neutrónmi
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému samárium.

Výstrahy upraviť

Ako aj ostatné lantanoidy, samáriové zlúčeniny majú slabú až strednú toxicitu, i keď jeho toxicita nebola skúmaná detailne.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému samárium
  •   Wikislovník ponúka heslo samárium

Externé odkazy upraviť