Ródium

chemický prvok s protónovým číslom 45

Ródium (lat.Rhodium) je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Rh a protónové číslo 45. Vzácny striebro-biely tvrdý prechodný kov, ródium je člen platinovej skupiny, nachádza sa v platinových rudách a používa sa v zliatinách s platinou a ako katalyzátor. Je to najdrahší drahý kov.[1]

Ródium
(rhodium)
ruténium ← ródium → paládium
Co

Rh

Ir
45
Periodická tabuľka
5. perióda, 9. skupina, blok d
platinové kovy, prechodné prvky, kovy
Vzhľad
striebrobiely kov
ródium
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 102,90550 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Kr] 4d8 5s1
Atómový polomer 134 pm
Kovalentný polomer 142 pm
Van der Waalsov pol. 134 pm
Iónový polomer
pre: Rh3+
68 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 2,28 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 719,7 kJ.mol−1
2: 1 740 kJ.mol−1
3: 2 997 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) II, III, IV, VI
Št. potenciál
(Rh3+/Rh)
0,8 V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 12,41 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 2 237 K)
10,7 kg·dm−3
Teplota topenia 2 237 K (1 963,85 °C)
Teplota varu 3 968 K (3 694,85 °C)
Sk. teplo topenia 26,59 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 494 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 24,98 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 2 288 2 496 2 749 3 063 3 405 3 997
Iné
Kryštálová sústava kubická, plošne centrovaná
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 43,3 nΩ·m
Tep. vodivosť 150 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 8,2 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 4 700 m·s−1
Youngov modul 380 GPa
Pružnosť v šmyku 150 GPa
Objemová pružnosť 175 GPa
Poissonovo č. 0,26
Tvrdosť (Mohs) 6,0
Tvrdosť (Brinell) 1 100 MPa
Reg. číslo CAS 7440-16-6
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 99Rh synt. 16,1 d. ε - 99Ru
synt.   γ 0,089
 101Rh synt. 3,3 r. ε - 101Ru
synt.   γ 0,127
 102Rh synt. 207 d. ε - 102Ru
synt.   β+ 0,826 102Ru
synt.   β- 1,151 102Pd
synt.   γ 0,475
103Rh 100 % stabilný s 58 neutrónmi
 105Rh synt. 35,36 h. β- 0,247 105Pd
synt.   γ 0,306
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému ródium.

Výstraha

upraviť

Ródiový kov je ako vzácny kov, inertný.

Ale ak je ródium chemicky viazané, je reaktívne. Ľudia sa s ródiovými zlúčeninami často nestretávajú - treba ich považovať za vysoko toxické a karcinogénne.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému ródium
  •   Wikislovník ponúka heslo ródium