Blok d je je blok periodickej tabuľky chemických prvkov, ktorý obsahuje prvky, ktoré v základnom stave majú elektróny na najvyššej hladine v orbitáli d. Valenčné elektróny týchto prvkov zapĺňajú d orbitály, z čoho vyvodzujeme, že sú to prvky d bloku. Do d bloku zaraďujeme všetky prvky vedľajšej skupiny B, teda prvky od I.B až VIII.B periodickej sústavy prvkov. Často sú nazývané aj prechodné prvky. V bloku d sa vyskytujú iba kovy.