Fermium

chemický prvok s protónovým číslom 100

Fermium (lat. fermium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Fm a protónové číslo 100. Je 12. člen z radu aktinoidov, 8. transurán, silno rádioaktívny kovový chemický prvok pripravovaný umelo ožarovaním jadier plutónia.

Fermium
(fermium)
einsteinium ← fermium → mendelévium
Er

Fm
 
100
Periodická tabuľka
7. perióda, 3. skupina, blok f
aktinoidy, transurány, kovy
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť (257) g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Rn] 5f12 7s2
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,3 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 627 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) II, III
Št. potenciál
(Fm3+/Fm)
−2,07 V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Teplota topenia 1 800 K (1 526,85 °C)
Iné
Reg. číslo CAS 7440-72-4
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 252Fm synt. 25,39 h. SF
α
-
7,153
248Cf
 253Fm synt. 3 d. ε 0,333 253Es
 253Fm synt. 3 d. α 7,197 249Cf
 255Fm synt. 20,07 h. SF
α
-
7,241
251Cf
 257Fm synt. 100,5 d. α
SF
6,864
-
253Cf
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému fermium.

Zatiaľ nebol izolovaný v dostatočnom množstve, aby bolo možnú určiť všetky jeho fyzikálne konštanty. Vyžaruje alfa a gama žiarenie a je silným zdrojom neutrónov, preto je potrebné s ním manipulovať pri dodržaní bezpečnostných opatrení na prácu s rádioaktívnymi materiálmi. O jeho zlúčeninách a ich chemickom chovaní je známe zatiaľ veľmi málo.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému fermium