Blok f je blok periodickej tabuľky chemických prvkov, ktorý obsahuje prvky, ktorým sa hovorí aj vnútorne prechodné prvky. Tieto prvky majú v základnom stave elektróny s najvyššou energiou v orbitáli f. Valenčné elektróny týchto prvkov zapĺňajú f orbitály, z čoho vyvodzujeme, že sú to prvky f bloku. Do f bloku zaraďujeme lantanoidy a aktinoidy.

Lantanoidy (chemické prvky za La): Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu

Aktinoidy sú (chemické prvky za Ac) : Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr