Blok f je blok periodickej tabuľky chemických prvkov, ktorý obsahuje prvky, ktorým sa hovorí aj vnútorne prechodné prvky. Tieto prvky majú v základnom stave elektróny s najvyššou energiou v orbitáli f.