Bohrium

chemický prvok s protónovým číslom 107

Bohrium, číta sa [borium], (lat. bohrium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Bh a protónové číslo 107. Je to 15. transurán a 4. transaktinoid, silno rádioaktívny kovový prvok, pripravovaný umelo v cyklotróne alebo urýchľovači častíc.

Bohrium
(bohrium)
seaborgium ← bohrium → hásium
Re

Bh
 
107
Periodická tabuľka
7. perióda, 7. skupina, blok d
prechodné prvky, transurány, kovy
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť (270) g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Rn] 5f14 6d5 7s2 (odhad)
Chemické vlastnosti
Oxidačné číslo(a) VII
Iné
Reg. číslo CAS 54037-14-8
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 260Bh synt. 35 ms. α 10,16 256Db
 261Bh synt. 11,8 ms. α 10,40 257Db
 264Bh synt. 0,97 s. α 9,62 260Db
 265Bh synt. 0,9 s. α 9,24 261Db
 266Bh synt. 0,9 s. α 9,77 262Db
 267Bh synt. 17 s. α 8,83 263Db
 270Bh synt. 61 s. α 8,93 266Db
 272Bh synt. 9,8 s. α 9,02 268Db
 274Bh synt. 53 s. α 8,93 270Db
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému bohrium.

Bohrium je rádioaktívny kovový prvok, ktorý nebol dosiaľ izolovaný v dostatočne veľkom množstve, aby bolo možné určiť všetky jeho fyzikálne konštanty. Pri svojej polohe v Periodickej sústave prvkov by svojimi vlastnosťami malo pripomínať rénium.

Jeho najstabilnejší izotop 274Bh má polčas rozpadu 40 sekúnd.

História, izotopy

upraviť

Prvú prípravu prvku s atómovým číslom 107 ohlásila skupina vedená Georgijom Flerovom v roku 1976 v laboratóriách Ústavu jadrového výskumu v Dubne (Rusko) v bývalom Sovietskom zväze. Bombardovaním izotopu bizmutu jadrami atómu chrómu získali izotop 261Bh s polčasom rozpadu približne 10 milisekúnd.

209Bi + 54Cr → 261Bh + 2 1n

Potvrdenie tejto jadrovej syntézy sa podarilo roku 1981 v Ústave pre výskum ťažkých iónov v nemeckom Darmstadte. Neutrónovo bohatší izotop 274Bh s dlhšou dobou života bol neskôr pozorovaný ako produkt rozpadu ešte ťažších jadier tenésu 294Ts.

Prvotný návrh na pomenovanie nového prvku znel nielsbohrium na počesť dánskeho fyzika Nielsa Bohra. Neskôr bolo na zasadnutí IUPAC v roku 1997 definitívne potvrdené pomenovanie prvku bohrium s chemickou značkou Bh.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému bohrium