Atómový polomer

Atómový polomer je vzdialenosť od atómového jadra k najkrajnejšiemu stabilnému elektrónovému orbitálu v atóme, ktorý je v rovnováhe. Meria sa v pikometroch alebo v angströmoch. Merať atómové polomery podľa tejto definície je však zložité, takže sa používajú štyri rôzne druhy atómových polomerov:

Pozri ajUpraviť