Blok p je blok periodickej tabuľky, ktorý sa skladá z posledných šiestich skupín prvkov okrem hélia, ktoré patrí do bloku s.

V základnom stave majú tieto prvky elektróny s najvyššou energiou umiestnené v orbitáloch p. Tento blok prvkov obsahuje nekovy, polokovy a kovy.