Blok s je blok periodickej tabuľky chemických prvkov, ktorý sa skladá z dvoch skupín, alkalické kovy a kovy alkalických zemín vrátane vodíka a hélia.

Tieto prvky majú elektróny s najvyššou energiou umiestnené v orbitáloch s. S výnimkou vodíka a hélia, veľmi ochotne tieto elektróny uvoľňujú pri vzniku katiónov. Hélium patrí medzi inertné plyny a nie sú známe žiadne jeho zlúčeniny.

Ostatné prvky bloku sú veľmi reaktívne, ide o silné redukčné činidlá. Reagujú prudko s vodou, okrem horčíka a berýlia za vzniku vodíka a príslušného hydroxidu, preto musia byť udržiavané pod vrstvou inertného uhľovodíku alebo pod argónom.